Vårt kull oppfyller alle krav for godkjent kull i .h.t retningslinjer fra Norsk Dobermann KLubb .