Lykke og Amalie trener lydighet - Samspillet og gleden dem imellom stråler !